Infor­matie

Burger­meetnet Lansinger­land

Het Burger Meetnet Lansingerland (BML) is ontstaan uit een initiatief van D66 en de stichting Lansingerland Samen Duurzaam in samenwerking met de provincie Zuid-Holland, het RIVM en DCMR.

De leden van het meetnet leveren een actieve bijdrage door het plaatsen van meetkastjes op hun terrein, het onderzoeken van de meetresultaten en het publiceren daarvan.

Wat is fijnstof?

Met fijnstof worden alle stofdeeltjes in de lucht bedoeld. Het is een verzamelnaam van deeltjes van verschillende grootte, tot maximaal 10 micrometer (µm) doorsnede. Deeltjes bestaand uit zwaveldioxide, stikstofoxiden en ammoniak vormen het grootste deel, ook elementair koolstof en koolstofverbindingen dragen bij aan fijnstof.

De twee belangrijkste 'maten' voor fijnstof zijn PM10 (Particulate Matter, fijnstof dus, met een grootte tot 10 micrometer) en PM2,5 (fijnstof met een grootte tot maximaal 2,5 micrometer). PM2,5 is daarom een deel uit de fractie PM10 (Bron: www.infomil.nl)

In de media

Voorpagina van de Heraut van woensdag 22 januari 2020 Pagina 6 van de Heraut van woensdag 22 januari 2020

In De Heraut van woensdag 22 januari stond een artikel over een raadsvergadering waarin onze coördinator Martin Liefting over het burgermeetnet heeft mogen spreken. De fijnstofmeting ten tijde van de jaarwisseling is daarbij prominent in beeld gebracht.

Voorpagina van de Heraut van woensdag 26 februari 2020 Pagina 22 van de Heraut van woensdag 26 februari 2020

In De Heraut van woensdag 26 februari stond onder het kopje "Even voorstellen..." de maandelijkse column van het duurzaamheidsplatform Lansingerland Samen Duurzaam. In de column wordt uitgelegd wie wij zijn en wat we doen.

Voorpagina van de Heraut van woensdag 8 april 2020 Pagina 11 van de Heraut van woensdag 8 april 2020

In De Heraut van woensdag 8 april staat een artikel waarin wordt uitgelegd waarom het heel wenselijk is om juist nú een nul-meting uit te voeren van de luchtkwaliteit en het geluidsniveau rondom de luchthaven RTHA. Martin Liefting (BML) sprak hier samen met Michiel Muis (D66) over met Wethouder Simon Fortuyn.

Voorpagina van de Heraut van woensdag 22 april 2020 Pagina 19 van de Heraut van woensdag 22 april 2020

In De Heraut van woensdag 22 april staat een artikel waarin we uitleggen waarom we bij het lokale bestuur aandringen om nul-metingen uit te voeren in het kader van de luchtkwaliteit.

Voorpagina van de Heraut van woensdag 20 mei 2020 Pagina 6 van de Heraut van woensdag 20 mei 2020

Onze petitie waarmee we steun zochten voor een nulmeting werd maar liefst 727 keer ondertekend; een geweldig resultaat! In De Heraut van woensdag 20 mei staat een artikel over het overhandigen van de petitie aan gedeputeerde mw. W. de Zoete.

Aan iedereen die de petitie heeft ondertekend: bedankt voor uw steun!

Voorpagina van de Heraut van woensdag 5 mei 2021 Pagina 8 van de Heraut van woensdag 5 mei 2021

In De Heraut van woensdag 5 mei staat een artikel over de raadsvergadering waarin de uitbreiding van het aantal biomassacentrales besproken werd. Namens het Burgermeetnet Lansingerland was Hans van Teffelen daarbij aanwezig om in te spreken.

Diverse links

 Bewoners tegen vliegtuigoverlast RTHA
https://www.btv-rotterdam.nl
 Luchtkwaliteit zelf meten
https://luftdaten.info/nl/startpagina
 Over Citizen Science
https://magazines.rivm.nl/2018/06/rivm-magazine
 RIVM
https://rivm.nl
 Dataportaal (RIVM)
https://samenmeten.rivm.nl/dataportaal
 Vuurwerk 2019/2020 (RIVM)
https://www.samenmetenaanluchtkwaliteit.nl/vuurwerkexperiment-2019-2020
 Leverancier SDS011 sensor
http://www.inovafitness.com/en/a/chanpinzhongxin/95.html
 Uurgegevens KNMI
http://projects.knmi.nl/klimatologie/uurgegevens/selectie.cgi
 Realtime vliegverkeer
http://www.sensornet.nl/project
 Geluidsmetingen luchthaven
https://flighttracking.casper.aero/rtm
 Luchtverkeer API
https://opensky-network.org/network/explorer
 App voor vliegtuiglawaai
https://cms.explane.org
 Burgers tellen verkeer
https://www.mobiel21.be/m21-onderzoekt/telraam-laat-burgers-het-verkeer-in-hun-straat-tellen
 Nationale Databank Wegverkeersgegevens
https://www.ndw.nu
 Luchtkwaliteit monitor
https://luchtkwaliteit.ability.nl
 Camera analytics software
https://camlytics.com
 Car detection
https://www.pyimagesearch.com/2019/12/02/opencv-vehicle-detection-tracking-and-speed-estimation
 Car Plate Recognition
https://randomnerdtutorials.com/car-plate-recognition-system-with-raspberry-pi-and-node-red
 Design your circuit
https://www.circuito.io

Bezoekers­aantallen

In onderstaande grafiek staat het aantal unieke bezoekers van burgermeetnetlansingerland.nl per dag in de afgelopen 14 dagen.

12 25 JAN 34 26 JAN 12 27 JAN 12 28 JAN 12 29 JAN 10 30 JAN 11 31 JAN 9 01 FEB 22 02 FEB 34 03 FEB 11 04 FEB 8 05 FEB 14 06 FEB 14 07 FEB

Beheer

Inloggen

Contact

Heeft u vragen over het meetnet of heeft u interesse om deel te nemen? Neem dan contact met ons op via burgermeetnet@gmail.com