Analyse

"Meten is weten" wordt weleens gezegd, maar je weet pas wat je meet, als je de meetresultaten analyseert. Dat kan bijvoorbeeld door de resultaten te vergelijken met eerdere metingen, met metingen die elders gedaan worden en met andere metingen.

history

Eerdere metingen

Door te kijken naar het verloop van meetresultaten krijgen we inzicht in trends. Ook krijgen we inzicht in de gevolgen voor de luchtkwaliteit door veranderende lokale omstandigheden en het effect van politieke maatregelen ten behoeve van de luchtkwaliteit.

room

Metingen elders

Als we onze meetresultaten vergelijken met de luchtkwaliteit in onze directe omgeving of ten opzichte van de gemiddelde luchtkwaliteit in Nederland, dan krijgen we inzicht in de relatieve kwaliteit. Hierdoor kan een waargenomen absolute trend relatief gezien toch anders gewaardeerd moeten worden.

compare_arrows

Andere metingen

Om inzicht te krijgen in zowel de oorzaak als de gevolgen van luchtvervuiling door fijnstof vergelijken we onze meetresultaten met andere beschikbare gegevens, zoals weersomstandigheden, verkeersintensiteit en gezondsheidsklachten.

Dagcycli (experimenteel)

Om zicht te krijgen op een eventueel patroon dat zich dagelijks herhaalt visualiseren we diverse grootheden (waaronder natuurlijk ook de hoeveelheid fijnstof) in een 2-dimensionale matrix. De matrix toont verticaal een doorlopende periode van dagen en horizontaal de uren per dag. De resultaten per uur worden vertaald naar een kleur omdat dit makkelijker 'leest' dan een groot overzicht met cijfers.

fijnstof
humidity
sunpower
temperature
airpressure
precipitation
winddirectiondegrees
windspeed

Correlatie & causaliteit

We kunnen ons goed indenken dat de atmosferische omstandigheden van invloed zijn op de fijnstof resultaten. Enerzijds omdat de meetresultaten beïnvloed kunnen worden en anderzijds omdat de luchteigenschappen erdoor veranderd kunnen worden. In onderstaande visualisaties worden de meteogegevens van de afgelopen 30 dagen afgezet tegen de fijnstof concentraties op datzelfde moment om een eventuele samenhang tussen die twee in beeld te brengen. De meteo resultaten zijn afkomstig van Buienradar.nl (Weerstation Rotterdam)

Windrichting & Windsnelheid

Windrichting (N=0°, Z=180°) 0 360 20 0 Windsnelheid (m/s)

Windrichting & Windsnelheid

";

Zonkracht & Luchtvochtigheid

Zonkracht (J/cm²) 0 1000 100 0 Luchtvochtigheid (%)

Zonkracht & Windsnelheid

Zonkracht (J/cm²) 0 1000 20 0 Windsnelheid (m/s)

Beheer

Inloggen

Contact

Heeft u vragen over het meetnet of heeft u interesse om deel te nemen? Neem dan contact met ons op via burgermeetnet@gmail.com